אנו יכולים לשגשג בזכות תעשיית היי-טק מגוונת

אנו יכולים לשגשג בזכות תעשיית היי-טק מגוונת

אנו פועלים למען תעשיית הייטק ישראלית מגוונת

“גיוון מעודד חדשנות ויצירתיות באמצעות מגוון רחב יותר של גישות לפתרון בעיות, פרספקטיבות ורעיונות.”
Diversity Matters, McKinsey & Company 2015

בשנת 2014, החלה יוזמה בארצות הברית להרחבת הגיוון בתעשיית ההיי טק, מטעם איגוד קרנות ההון סיכון ובניצוחה של קייט מיטשל, יו”ר ה- NVCA.

היוזמה הישראלית לגיוון והכללה (Power in Diversity), הינו ארגון שטח המאגד תחתיו מעל לשלושים קרנות הון סיכון, לטובת קידום גיוון, הכללה ושוויון הזדמנויות בתעשיית ההייטק בישראל.

בימים בהם שוררות תחושות של קונפליקט וחוסר אמון, חשוב מתמיד ליצור מרחב עבור סובלנות, שוויון ותקווה. היוזמה לגיוון והכללה, מיועדת לעצב מסגרות תעסוקה בהייטק כמרחבים של אינטראקציה חיובית, אשר יאפשרו לכולנו לעבוד יחד בפיתוח וטיפוח של חברות גדולות בישראל.

בכדי להגשים את החזון למציאות, היוזמה הישראלית לגיוון והכללה פועלת בצורה של תכנית רב שלבית/תחומית, הכוללת- העלאת מודעות חברתית, מתן היצע רחב של מועמדים מאוכלוסיות חברתיות מוחלשות, הדרכת חברות בפרקטיקות שונות לקידום גיוון והכללה ושיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים למתן תמריצים ומחקר שנתי של התעשייה.

היוזמה מחפשת לפתוח את עולם ההייטק וקרנות הון הסיכון לרעיון של גיוון והכללה מתוך ההבנה הבסיסית ששוני ברקע/ מוצא/ תרבות/ מגדר/ נטייה מינית/ יכולות ורעיונות- יכול רק להיטיב ולעזור ביצירת מוצר משופר. בנוסף, ביכולתו של הגיוון לתרום להרחבת המוכנות של חברה להתמודד עם עולם המשתנה ללא הרף, מה שבהכרח מצריך מגוון בניסיון חיים, תפיסות עולם, פתרון בעיות ומנהיגות.

גיוון הוא אחד האלמנטים הבסיסיים לחדשנות וכוח המצאה. בכדי שישראל תמשיך להוות מודל בינלאומי ליזמות וחדשנות, חיוני שנציגי התעשייה ישקפו את העולם המגוון שאנו חיים בו. ככל שנגדיל את הגיוון וההכללה בתוך הקהילות ומקומות העבודה, נוכל להגיע לשיאי הצלחה חדשים וגבוהים מתמיד.

מטרותיה המוצהרות העיקריות של היוזמה:

 1. גיוון האוכלוסייה במרחב ההיי-טק, והגברת ההזדמנויות הן למעסיקים והן לעובדים.
 2. יצירת בסיס יציב ואיתן של סביבת עבודה מגוונת ושימורה לאורך זמן.
 3. הגברת תקנים (שיבוצים?) המיועדים לגיוון והכללה בחברות סטארט אפ בוגרות, המבוססים על הכשרה מקצועית, ידע ומתודולוגיה.
 4. העלאת המודעות ליתרונות הרבים של גיוון והכללה במקום העבודה.

תכנית פעולה:

העלאת מודעות על ידי הפצה של ידע

 1. גיוס סטארט-אפים ישראליים וקרנות הון סיכון ישראליות כתומכים אקטיביים.
 2. קיום מפגשים מקצועיים עבור סטארט-אפים וקרנות הון סיכון: בדרך זו מתאפשר לנו להכיר את סוגיות הגיוון ואת המתודולוגיה שלנו לאקו-סיסטם. המפגשים כוללים מבוא והיכרות עם היוזמה, מפגש עם professional NGOs והצגת כלים לגיוון והכללה.
 3. דיונים מקצועיים בנוגע לסוגיות ושאלות משפטיות רלוונטיות. (השמטתי את הדוגמא)
 4. איסוף מידע- בכל שנה אנו אוספים מידע איכותני וכמותני בנוגע לסטטוס של גיוון והכללה בעולם ההייטק וקרנות הון הסיכון, אשר מאפשר לנו לאמוד ולפתח כלים ופרקטיקות מתאימות להמשך הדרך.
 5. כנסים וימי עיון עם NGOs ומוסדות אקדמיים.
 6. הפצה של ידע קיים.

פיתוח, הטמעה ויישום של מודעות לגיוון והכללה, מתודולוגיה והכשרה.

תהליך ההתערבות בארגון

 1. אבחון ארגוני: הדרכה/הכשרה צריכה להתחיל ראשית באבחון ארגוני קצר המותאם ליכולותיו וצרכיו של הסטארט-אפ. האבחון מסייע לארגון לנתח את הצרכים שלו ואת יכולותיו לשלב גיוון והכללה, ולבחור בפרקטיקות הכי רלוונטיות עבורו.
 2. פיתוח מתודולוגי: הדרכה, התערבות והטמעה. חברנו ל IDC Applied Center for Psychology of Social Change בתור שותפות מקצועית. יחד אנו פועלים לפתח תהליכים קצרי טווח מודולריים שסטארט-אפים יוכלו להטמיע בחברתם.
 3. הדרכה/הכשרה: המתודולוגיה שפותחה על ידי היוזמה מתורגמת לתהליך התערבותי מודולרי המבוסס על הכשרות קצרות טווח בדגש על הכשרה של ראשי צוותים, משאבי אנוש ומנהלים בכירים, בהתאם לצרכיו של הסטארט-אפ.
 4. מפגשי הטמעה: יצירת מפגשים בחסותם ואירוחם של סטארט-אפים, ובהם קיום דיאלוג בין משאבי אנוש, מחקר ופיתוח ומועמדים פוטנציאליים, בניהולם של professional NGOs.. המטרה של מפגשים אלו היא ליצור היכרות של כל הצדדים, ולהחליף חששות ודעות קדומות בידע מבוסס ופרקטיקות בכדי ליצור בסיס לתהליך משמעותי עבור הארגון. מפגשי הטמעה יכולים להוות חלק מתהליך ההכשרה או ולהוות לבדם במה להיכרות ומעורבות עם היוזמה.
 5. תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח עבור סטארט-אפים: צריכה להיות אופציה עבור חברות המוכנות לכך. התוכנית האסטרטגית תתמקד בתוצאות האבחון הארגוני, ותכלול הכשרה והתערבות על פי צרכיה ורמת המוכנות של החברה.
 6. פיקוח: פיקוח אשר ינוהל על ידי משאבי אנוש והדרג הניהולי בחברה.

אנו פועלים למען תעשיית הייטק ישראלית מגוונת

“גיוון מעודד חדשנות ויצירתיות באמצעות מגוון רחב יותר של גישות לפתרון בעיות, פרספקטיבות ורעיונות.”
Diversity Matters, McKinsey & Company 2015

בשנת 2014, החלה יוזמה בארצות הברית להרחבת הגיוון בתעשיית ההיי טק, מטעם איגוד קרנות ההון סיכון ובניצוחה של קייט מיטשל, יו”ר ה- NVCA.

היוזמה הישראלית לגיוון והכללה (Power in Diversity), הינו ארגון שטח המאגד תחתיו מעל לשלושים קרנות הון סיכון, לטובת קידום גיוון, הכללה ושוויון הזדמנויות בתעשיית ההייטק בישראל.

בימים בהם שוררות תחושות של קונפליקט וחוסר אמון, חשוב מתמיד ליצור מרחב עבור סובלנות, שוויון ותקווה. היוזמה לגיוון והכללה, מיועדת לעצב מסגרות תעסוקה בהייטק כמרחבים של אינטראקציה חיובית, אשר יאפשרו לכולנו לעבוד יחד בפיתוח וטיפוח של חברות גדולות בישראל.

בכדי להגשים את החזון למציאות, היוזמה הישראלית לגיוון והכללה פועלת בצורה של תכנית רב שלבית/תחומית, הכוללת- העלאת מודעות חברתית, מתן היצע רחב של מועמדים מאוכלוסיות חברתיות מוחלשות, הדרכת חברות בפרקטיקות שונות לקידום גיוון והכללה ושיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים למתן תמריצים ומחקר שנתי של התעשייה.

היוזמה מחפשת לפתוח את עולם ההייטק וקרנות הון הסיכון לרעיון של גיוון והכללה מתוך ההבנה הבסיסית ששוני ברקע/ מוצא/ תרבות/ מגדר/ נטייה מינית/ יכולות ורעיונות- יכול רק להיטיב ולעזור ביצירת מוצר משופר. בנוסף, ביכולתו של הגיוון לתרום להרחבת המוכנות של חברה להתמודד עם עולם המשתנה ללא הרף, מה שבהכרח מצריך מגוון בניסיון חיים, תפיסות עולם, פתרון בעיות ומנהיגות.

גיוון הוא אחד האלמנטים הבסיסיים לחדשנות וכוח המצאה. בכדי שישראל תמשיך להוות מודל בינלאומי ליזמות וחדשנות, חיוני שנציגי התעשייה ישקפו את העולם המגוון שאנו חיים בו. ככל שנגדיל את הגיוון וההכללה בתוך הקהילות ומקומות העבודה, נוכל להגיע לשיאי הצלחה חדשים וגבוהים מתמיד.

מטרותיה המוצהרות העיקריות של היוזמה:

 1. גיוון האוכלוסייה במרחב ההיי-טק, והגברת ההזדמנויות הן למעסיקים והן לעובדים.
 2. יצירת בסיס יציב ואיתן של סביבת עבודה מגוונת ושימורה לאורך זמן.
 3. הגברת תקנים (שיבוצים?) המיועדים לגיוון והכללה בחברות סטארט אפ בוגרות, המבוססים על הכשרה מקצועית, ידע ומתודולוגיה.
 4. העלאת המודעות ליתרונות הרבים של גיוון והכללה במקום העבודה.

תכנית פעולה:

העלאת מודעות על ידי הפצה של ידע

 1. גיוס סטארט-אפים ישראליים וקרנות הון סיכון ישראליות כתומכים אקטיביים.
 2. קיום מפגשים מקצועיים עבור סטארט-אפים וקרנות הון סיכון: בדרך זו מתאפשר לנו להכיר את סוגיות הגיוון ואת המתודולוגיה שלנו לאקו-סיסטם. המפגשים כוללים מבוא והיכרות עם היוזמה, מפגש עם professional NGOs והצגת כלים לגיוון והכללה.
 3. דיונים מקצועיים בנוגע לסוגיות ושאלות משפטיות רלוונטיות. (השמטתי את הדוגמא)
 4. איסוף מידע- בכל שנה אנו אוספים מידע איכותני וכמותני בנוגע לסטטוס של גיוון והכללה בעולם ההייטק וקרנות הון הסיכון, אשר מאפשר לנו לאמוד ולפתח כלים ופרקטיקות מתאימות להמשך הדרך.
 5. כנסים וימי עיון עם NGOs ומוסדות אקדמיים.
 6. הפצה של ידע קיים.

פיתוח, הטמעה ויישום של מודעות לגיוון והכללה, מתודולוגיה והכשרה.

תהליך ההתערבות בארגון

 1. אבחון ארגוני: הדרכה/הכשרה צריכה להתחיל ראשית באבחון ארגוני קצר המותאם ליכולותיו וצרכיו של הסטארט-אפ. האבחון מסייע לארגון לנתח את הצרכים שלו ואת יכולותיו לשלב גיוון והכללה, ולבחור בפרקטיקות הכי רלוונטיות עבורו.
 2. פיתוח מתודולוגי: הדרכה, התערבות והטמעה. חברנו ל IDC Applied Center for Psychology of Social Change בתור שותפות מקצועית. יחד אנו פועלים לפתח תהליכים קצרי טווח מודולריים שסטארט-אפים יוכלו להטמיע בחברתם.
 3. הדרכה/הכשרה: המתודולוגיה שפותחה על ידי היוזמה מתורגמת לתהליך התערבותי מודולרי המבוסס על הכשרות קצרות טווח בדגש על הכשרה של ראשי צוותים, משאבי אנוש ומנהלים בכירים, בהתאם לצרכיו של הסטארט-אפ.
 4. מפגשי הטמעה: יצירת מפגשים בחסותם ואירוחם של סטארט-אפים, ובהם קיום דיאלוג בין משאבי אנוש, מחקר ופיתוח ומועמדים פוטנציאליים, בניהולם של professional NGOs.. המטרה של מפגשים אלו היא ליצור היכרות של כל הצדדים, ולהחליף חששות ודעות קדומות בידע מבוסס ופרקטיקות בכדי ליצור בסיס לתהליך משמעותי עבור הארגון. מפגשי הטמעה יכולים להוות חלק מתהליך ההכשרה או ולהוות לבדם במה להיכרות ומעורבות עם היוזמה.
 5. תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח עבור סטארט-אפים: צריכה להיות אופציה עבור חברות המוכנות לכך. התוכנית האסטרטגית תתמקד בתוצאות האבחון הארגוני, ותכלול הכשרה והתערבות על פי צרכיה ורמת המוכנות של החברה.
 6. פיקוח: פיקוח אשר ינוהל על ידי משאבי אנוש והדרג הניהולי בחברה.

חברות

חברות

קרנות

קרנות

חברות ללא מטרות רווח

חברות ללא מטרות רווח

איגוד קרנות ההון סיכון האמריקאי

יוזמה זו קיבלה השראה מהמאמצים שהושקעו על ידי ארגון קרנות ההון סיכון האמריקאיות, וכתוצאה מהצלחת הארגונים המשתתפים, ביניהם:GE Ventures, Battery Ventures,
Andreessen Horowitz, Canaan Partners
ועוד.

הצטרפו לשינוי

חברות הייטק ישראליות, גופי השקעה, אקסלרטורים, אינקובטורים וסטארט-אפים – עזרו לתמוך בצמיחת המגוון בהייטק הישראלי! קחו חלק במהפכה והצטרפו לחתימה על ההצהרה!

הצטרפו לשינוי

איגוד קרנות ההון סיכון האמריקאי

יוזמה זו קיבלה השראה מהמאמצים שהושקעו על ידי ארגון קרנות ההון סיכון האמריקאיות, וכתוצאה מהצלחת הארגונים המשתתפים, ביניהם:GE Ventures, Battery Ventures,
Andreessen Horowitz, Canaan Partners
ועוד.

הצטרפו לשינוי

חברות הייטק ישראליות, גופי השקעה, אקסלרטורים, אינקובטורים וסטארט-אפים – עזרו לתמוך בצמיחת המגוון בהייטק הישראלי! קחו חלק במהפכה והצטרפו לחתימה על ההצהרה!

הצטרפו לשינוי