רוצים לתמוך בגיוון והכללה?

הצטרפו אלינו וחתמו על ההצהרה

תאריך: 14/5/2017

הצהרת חברי קהילת ההון-סיכון הישראלית בנושא מגוון אנושי ושוויון הזדמנויות

אנו, חברי תעשיית ההון-סיכון הישראלית, ניצבים יחד מתוך מחויבות לקדם שוויון הזדמנויות עבור נשים ומיעוטים הסובלים מתת-ייצוג בקהילה העסקית והיזמית. אנו 28 קבוצות בתחום ההון-סיכון, המנהלות יחד למעלה מ-8.5 מיליארד דולר, המושקעים יחד בכ-700 חברות סטרטאפ.
אנו מחויבים לטיפוח סביבה מכלילה ולשיפור המגוון האנושי בתעשיית ההון-סיכון ובקהילת היזמות בארץ, על מנת לפתח פתרונות קצרי וארוכי טווח גם יחד, במטרה ליצור שינוי חיובי בתעשיית ההייטק הישראלית.
מתוך הכרה בכך שתעשיית ההייטק הישראלית היא מובילת החדשנות במשק, אנו מאמינים כי הפגנת מנהיגות היא צעד חיוני לקידום המטרה של הגדלת המגוון האנושי, שמשמעה מדינת ישראל חזקה וצודקת יותר. מחויבותנו מהווה אבן פינה בבניית קהילה עסקית מגוונת יותר וזאת באמצעות תמיכה בשאיפותיו של כל מי שמעוניין לבנות, לחדש וליצור.

בהצהרה זו אנו מתחייבים לנקוט בפעולות הבאות:

ניזום, נפיץ ונשתתף בסקר למדידת המגוון האנושי של תעשיית ההייטק/הון הסיכון הישראלית. התוצאות יפורסמו בסתיו 2017.
נאמץ בקרב הארגונים שלנו קווי מדיניות בתחום משאבי האנוש שיבטאו כבוד והערכה לכל אדם. בנוסף, נבחן ונגבש באופן מידי מדיניות ארגונית בתחום משאבי האנוש לתמיכה בכך.
נתרום בקביעות לתכניות ומיזמים המעודדים נשים ומיעוטים לשקול ולפתח קריירה בתחום ההייטק וההון-סיכון, ולשגשג בה.
נתחייב להפגנת מנהיגות בכך שנשתף דרך קבע את הקהילה העסקית ואת חברות הפורטפוליו בשיטות העבודה הארגוניות הטובות ביותר לקידום
המגוון האנושי אשר ישקפו את מחויבותנו ארוכת הטווח לשינוי.

על החתום,

אנא מלאו את הטופס הבא בהתייעצות עם ההנהלה הבכירה