האם האטת הגיוסים תפגע בשילוב אוכלוסיות מגוונות בהייטק?