“ישיבות הנהלה בשעות הערב מונעות מהורים להיות חלק בחברה”

“ישיבות הנהלה בשעות הערב מונעות מהורים להיות חלק בחברה”