קרנות ההון סיכון מטיפות לגיוון, אבל שיעור הנשים אצלן הכי נמוך

קרנות ההון סיכון מטיפות לגיוון, אבל שיעור הנשים אצלן הכי נמוך