שתפו את הדוח

דוח גיוון בסטארטאפים לשנת 2022

זו השנה השנייה שיוזמת Power in Diversity מפרסמת את דו"ח הגיוון השנתי של תעשיית הסטארטאפים בישראל. השנה, לראשונה כללו ביוזמה התייחסות גם לאוכלוסיות גיוון נוספות שאינן נשים כדוגמת חרדים וערבים ישראלים.

במסגרת הדו“ח נבחנו 650 חברות פעילות בישראל, כולן VC-backed ביסודן, עם לפחות 50 עובדים.  הממצאים העולים מהדו“ח מציגים שיפור קל עד מאוד במצב בנשים המועסקות בישראל. על אף שאחוז הנשים באוכלוסיה בישראל עומד על 51%, רק כ-34% מקרב העובדים בסטארטאפים הן נשים, עלייה של 0.4 אחוז בלבד ביחס לדוח שפורסם ע“י היוזמה ב2021. 

אחוז הנשים המאיישות תפקידים ניהוליים עומד על 24%, עליה של 0.6% בהשוואה לנתונים  אשתקד. בגזרת תפקידי הפיתוח, נשים מאיישות 27.8% מהתפקידים הטכנולוגיים בסטארטפים. 

המספרים הזניחים האלו, מהווים הפתעה, במיוחד לאור היקפי הגיוס הנרחבים במחצית  הראשונה של 2022. בנוסף למצב הנשים בסטארטאפים, בחנו השנה במסגרת היוזמה את מצב החרדים והערביםהישראלים בסטארטאפים. כמצופה, המספרים בגזרה זו נמוכים בהרבה : ערבים ישראלים מהוים 0.2% בלבד מכוח האדם בחברות. בהייטק המסורתי המספר גבוה   במעט ועומד על 2%, אך בהתחשב בכך שמספר הערבים הישראלים באוכלוסייה עומד על    21.1%,ניכר שישנה עבודה שצריכה להיעשות גם בצד הביקוש וגם בצד ההיצע כדי לשלב יותר עובדים ערבים בסטארטאפים בפרט ובהייטק בכלל. 

הפער בין אחוז החרדים בסטארטאפים למספר באוכלוסייה נמוך יותר, אך משמעותי למדי.  רק 0.4% מהעובדיםבסטארטאפים שנבדקו הם חרדים, מרביתן נשים. בהייטק מסורתי המספר עומד על 3% ואחוז החרדים באוכלוסייה הכללית עומד על 13.5%. 

ביוזמה פועלים לאורך כל השנה גם לקידום אוכלוסיות גיוון נוספות כמו אתיופים, בעלי מוגבלויות, להט“בים וכל אוכלוסיית גיוון שאיננה מיוצגת באקוסיסטם הטכנולוגי. עם זאת, הנתונים שפורסמו במסגרת היוזמה השנה, לא כללו התייחסות לבני העדה האתיופית וזאת, אומרים ביוזמה, בשל העובדה שהמספרים נמוכים עד כדי אפסיים, כך שלא מאפשרים סטטיסטיקה ואלידית. על אף שבני העדה האתיופית מהווים אחוז נמוך משמעותית באוכלוסיה ביחס לשאר אוכלוסיות הגיוון (1.7%), מספרם הנמוך בהייטק הוא קריאת השכמה לכלהגופים הרלוונטיים הן מצד המעסיקים והן מצד ההכשרה והחינוך להירתם למאמץ ולשים למטרה את קידום הנושא בחברהוהעלאת המספרים. 

נושא בעלי מוגבלויות הוא נושא מורכב אף הוא וזאת בשל בעיית המדידה והטווח הרחב תחת הכותרת הגדולה של מוגבלות(מוגבלות פיזית, אנשים הנמצאים על הרצף האוטיסטי, מתמודדי נפש, פוסט טראמוטיים ועוד). על אף הדרישה החוקיתממעסיקים לשלב בעלי מוגבלויות בחברה, למרבית החברות אין את הכלים או המודעות למדידת אוכלוסיות אלו, מהשמשפיע באופן ישיר על האפשרות למתן מענה מכיל, מדויק ויעיל לעובדים השונים. 

כחלק מפרסום הדוח ואיסוף הנתונים במסגרתו, פרסמו ביוזמה גם את רשימת החברות המובילות בקידום אוכלוסיות גיווןבישראל: 

השנה, פרסמו במסגרת הדו“ח גם את חמשת החברות המובילות בקרב החברות הציבוריות, אליהן התעשייה נושאת עיניים בין היתר בתחומים החברתיים, ועליהן לשמש דוגמה לאחריו ונקיטת עמדה פרקטית בדרך לשינוי. 

שתפו את הדוח